ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የሚገኝበት አድራሻ    

         የቅርንጫፍ ሶስት ጽ/ቤት ቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 08

         ልዩ ስሙ ካዛንችስ ቶታል ወረድ ብሎ ይገኛል

         ስልክ ቁጥር 0115-53-55-25/0115-15-77-41

የቅርንጫፍ 3 ጽ/ቤት መዋቅራዊ አደረጃጀት የቅርንጫፍ 3 ጽ/ቤት መዋቅራዊ አደረጃጀት

መልዕክት መልዕክት

የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ መልዕክት

አዲሱ የለውጥ አመራር ባለፉት አራት ዓመታት ሀገራዊ ሪፎርሙን መነሻ በማድረግ ተቋሙን ትርጉም ባለው ደረጃ መለወጥ የሚያስችል ሁሉን አቀፍ ሪፎርም አቅዶ በመተግበር በሁሉም ዘርፎች የሚያበረታታና ተስፋ የሚሰጥ ስኬቶችን እያስመዘገበ ይገኛል፡፡

በቅርንጫፉ የሰው ሃይል ብዛትና ስብጥር በቁጥር በቅርንጫፉ የሰው ሃይል ብዛትና ስብጥር በቁጥር

         

በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የሚሰጡ የአገልግሎት አይነቶች ዝርዝር በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የሚሰጡ የአገልግሎት አይነቶች ዝርዝር

 1. ለአዲስ ተከራይ የመኖሪያ ቤት በውል ማከራየት
 2. ለአዲስ ተከራይ የንግድ ቤት በውል ማከራየት
 3. ቤት ለተጠቃሚው ማስረከብ፤ (ቤቱ ተጠግኖ ከተጠናቀቀ በኋላ የቤቱን ቁልፍና በቤቱ ውስጥ ያለውን ንብረት ቆጥሮ ማስረከብ)
 4. የመኖሪያ ቤት ዓመታዊ የውል ዕድሳት
 5. የንግድ ቤት ዓመታዊ ውል እድሳት
 6. የመኖሪያ ቤት ቅያሬ ውል መፈጸም

ተጨማሪ በቅርንጫፍ ፅ/ቤቱ የሚሰጡ የአገልግሎት አይነቶች ዝርዝር ለማግኘት ሊንኩን ይጫኑ

የውል እድሳት አገልግሎት ለማግኘት የውል እድሳት አገልግሎት ለማግኘት

 1. መጨረሻ ኪራይ የተከፈለበት ደረሰኝ ኮፒ
 2. ቤቱ መኖርያ ከሆነ በቤት ቁጥር የወጣና የታደሰ መታወቅያ
 3. ተከራይ ያገባ/ች ከሆነ/ች ህጋዊ የጋብቻ ሰርተፍኬት በማቅረብ የትዳር አጋርን ማስመዝገብ
 4. ውሉን እስከሚያድሱበት ቀን ድረስ የተጠቀሙበትን የመብራትና የውሃ ክፍያ የተፈፀመበትን መረጃ ኮፒ ማቅረብ

ከውል እድሳት ውጭ የሆኑ ሌሎች ከላይ የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ከኮርፖሬሽኑ የዜጎች ቻርተር ሰነድ ማግኘት ይችላሉ፤

የሥራ ቦታን የማሻሻል ሥራዎች የሥራ ቦታን የማሻሻል ሥራዎች

 • የቅርንጫፉ የስራ አካባቢ ለደንበኞች /ተገልጋዮች/ እና ለሰራተኞች ምቹ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የቢሮ ሪኖቬሽን ስራዎችን ተከናውኗል
 • የቢሮ ውስጥ አደረጃጀትም በአዳዲስ ወንበሮች፤ ጠረጴዛዎች፤ የደንበኞች ማረፊያ ቦታዎቸን፤ የአገልግሎት ማስታወቂያ ቴሌቭዥን
 • የቢሮ ውስጥ አትክልቶችን፣ የግቢ እና የቢሮ አመልካቾች ጽሁፎችን
 • የሰራተኛና የጠረጴዛ የደረት ማንነት ባጆችን
 • የምድረ ግቢውን መጸዳጃ እና አትክልቶችን በማስዋብ የስራው አከበቢ ጽዱ እና ምቹ እንዲሆን ተደርጓል

አገልግሎት አሰጣጥን ከማዘመን አኳያ የተሰሩ ስራዎች አገልግሎት አሰጣጥን ከማዘመን አኳያ የተሰሩ ስራዎች

 • በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በተካሄደው የሪፎርም ስራ በተለይም የደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አሰራርን የተደገፈ የማድረግ::
 • ከውል አፈጻጸም ጋር የተያያዙ 15 ተግባራት ከማንዋል አሰራር ውጪ በኮምፒውተር ሲስተም በመታገዝ ስራውን ጀምሮ እስከ ማጽደቅ ያለው ሥራ በአጭር ደቂቃዎች በማከናወን ከፍተኛ የለውጥ ስራ ተሰርቷል::
 • የገቢ አሰባሰቡን በኢትዮጲያ ንግድ ባንክ ጋር በሲስተም በማስተሳሰር ደንበኞች የግል ባንክ አካውንት እንዲከፍቱ በማድረግ ክፍያቸውን በባንክ ስርአት እንዲፈጽሙ ተደርጓል፡፡
 • የቅርንጫፉን የንብረት አያያዝና ስርጭት በፒችትሪ ሲስተም በመመዝገብ የንብረት እንቅስቃሴውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የሚያስችል ስርአት ተዘርግቶ ተግባራዊ ተደርጓል::
 • የቋሚ ንብረት /fixed asset registration system/ ምዝገባ ፤ የእልቂት /depreciation/ ዘዴ ተግባራዊ ተደርጋል፡፡

ተጨማሪ በቅርንጫፍ ፅ/ቤቱ አገልግሎት አሰጣጥን ከማዘምን አኳያ የተሰሩ ስራዎች ለመመልከት ሊንኩን ይጫኑ

ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር ስርዓት ዝርጋታ በተመለከተ የተሰሩ ስራዎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር ስርዓት ዝርጋታ በተመለከተ የተሰሩ ስራዎች

 • በቅርንጫፉ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አገልግሎት ማለትም የውል አፈጻጸም e-service እና e-documentation የአሰራር ስርአት::
 • የገቢ አሰባሰብ ከባንክ ጋር የተደረገው የቋሚ ትእዛዝ / standing instruction/ የክፍያ ሲስተም::
 • የንብረት ክምችትና አያያዝ ስርጭት አጠቃላይ የፒችትሪ ሲስተም የእቃ ግምጃ ቤት በስቶር ካይዘን /store kaizen/::
 • ሌሎችም በቢሮ ካይዘንና ቋሚ ንብረት አያያዝ እና የእልቂት ስሌት/fixed asset registration and depreciation/ ስርአት እና::
 • የኢ-ሜል ፤የቴሌግራም፤…ወዘተ. ዘመናዊ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስርአቶች ተግባራዊ በመደረጋቸው በቅርንጫፉ ውስጥ ከፍተኛ የአሰራር ቅልጥፍናን አስገኝቷል፡፡

በቅርንጫፉ የሚያስተዳድራቸው ቤቶች በክፍለ ከተማ በቅርንጫፉ የሚያስተዳድራቸው ቤቶች በክፍለ ከተማ

 

ዜና ፌ.ቤ.ኮ ዜና ፌ.ቤ.ኮ

በኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አሰፈፃሚ ክቡር አቶ ረሻድ ከማል የተመራ የልዑካን ቡድን በእንግሊዝ ለንደን የስራ ጉብኝት አካሄደ

በኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አሰፈፃሚ ክቡር አቶ ረሻድ ከማል የተመራ የልዑካን ቡድን በእንግሊዝ ለንደን የስራ ጉብኝት አካሄደ

የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በ2015 በጀት ዓመት ገቢውን ለማሳደግ ያከናወናቸው ተግባራት ውጤታማ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆሊዲንግ አስታወቀ

የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በ2015 በጀት ዓመት ገቢውን ለማሳደግ ያከናወናቸው ተግባራት ውጤታማ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆሊዲንግ አስታወቀ

የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አመራሮችና ሠራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ለአምስተኛ ጊዜ ደም ለገሱ

የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አመራሮችና ሠራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ለአምስተኛ ጊዜ ደም ለገሱ

ኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት የሱማሌ ተራ ሳይትን የግንባታ ሒደት ጎበኙ

ኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት የሱማሌ ተራ ሳይትን የግንባታ ሒደት ጎበኙ

ይከተሉን ይከተሉን

ፖርታሉን የጎበኙ እና በመጎብኘት ላይ የሚገኙ ፖርታሉን የጎበኙ እና በመጎብኘት ላይ የሚገኙ