የትኩረት መስኮች

ስትራተጂያዊ ውጤቶች

ተቋማዊ አቅም ማሳደግ

ያደገ ተቋማዊ አቅም

የቤት አቅርቦት ማሳደግ

ያደገ የቤት አቅርቦት

የቤት አስተዳደር ማሻሻል

የተሻሻለ የቤት አገልግሎት

The Federal Housing Corporation and the Private Organization Employees' Social Security Agency have signed agreement to work together on construction consultancy.

The Federal Housing Corporation and the Private Organization Employees' Social Security Agency have signed agreement to work together on construction consultancy.

Federal Housing Corporation and Technical and Vocational Training Institute agree to work together

Federal Housing Corporation and Technical and Vocational Training Institute agree to work together

በፍጥነት እያደገ ያለው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አቅም ማሳያ

በፍጥነት እያደገ ያለው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አቅም ማሳያ