የኮርፖሬሽኑ ዕይታዎችና ስትራቴጂክ ግቦች የኮርፖሬሽኑ ዕይታዎችና ስትራቴጂክ ግቦች

 

ዕይታዎች

ስትራቴጂክ ግቦች

I. የፋይናንስ ዕይታ

1. ትርፋማነትን ማሳደግ

 

2. የፋይናንስ አቅም ማሳደግ

 

3. የፋይናንስ አስተዳደርን ማሻሻል

II. የተገልጋይ ዕይታ

4. የደንበኞችን እርካታ ማሳደግ

III. የውስጥ አስራር ዕይታ 

5. የቤት አስተዳዳርን ቀልጣፋ ማድረግ

 

6. የቤቶች ልማት አፈፃፀምን ማሳደግ

 

7. የግብዓት አቅርቦትን ማሳደግ

 

8. የኮርፖሬት አሰራርን ማሻሻል

 

9. ቅንጅታዊ ስራዎችን ማሻሻል

IV. መማማርና ዕድገት ዕይታ

    10. የሰው ሀብት አቅም ግንባታና   አስተዳደርን ማሻሻል

 

       11. የቴክኖሎጂ አቅምና አጠቃቀምን ማሳደግ

Latest News Latest News

The Federal Housing Corporation and the Private Organization Employees' Social Security Agency have signed agreement to work together on construction consultancy.

The Federal Housing Corporation and the Private Organization Employees' Social Security Agency have signed agreement to work together on construction consultancy.

Federal Housing Corporation and Technical and Vocational Training Institute agree to work together

Federal Housing Corporation and Technical and Vocational Training Institute agree to work together

በፍጥነት እያደገ ያለው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አቅም ማሳያ

በፍጥነት እያደገ ያለው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አቅም ማሳያ